Skip links

Индивидуалното обучение – най-прекият път за професионално израстване на мениджърите от малкия и средния бизнес

На българския пазар работят стотици хиляди фирми, които попадат в категорията малък и среден бизнес. По-голямата част от тях се управляват от един мениджър, който най-често е и собственик на бизнеса. В ръководството на някои фирми участват двама или повече мениджъри, като броят им обикновено не надвишава 4 – 5 души. 

Мениджърите на фирми от този сегмент, които търсят развитие на своите ръководни знания и умения най-често правят това по два начина – участие в семинари или самообучение чрез четене на книги, статии и други. Практиката показва, че и в двата случая, се придобиват общи теоретически знания, които рядко дават необходимите отговори на мениджърите за практическо справяне с личните им предизвикателства в работата.

Това не означава, че семинарите и специализираната литература са лоши – напротив те предоставят много добри знания. Проблемът е, че ситуацията във всяка фирма е различна, като дейност, продукти, пазари, организация на работа, всеки мениджър е различен, като характер, възгледи, опит и други, хората във всеки екип са различни, като личности.

Тези фактори формират безброй варианти на управленски ситуации и проблематики, които са уникални за всеки отделен мениджър. В тази връзка семинарите и специализираната литература трудно могат да осигурят необходимите индивидуални знания и насоки за действие за различните мениджъри.

Много мениджъри на малки и средни фирми, които търсеха обучения, насочени към техните лични потребности се обръщаха към нашата фирма със запитвания, дали можем да им предложим подходящи решения. 

Това ни мотивира да разработим специализирана методика за индивидуално обучение, чрез която да осигурим възможността на всеки мениджър да придобие специфичните знания и умения, които са му нужни.  През 7-те години откакто стартирахме индивидуалните обучения по тази методика помогнахме на много мениджъри на фирми от различни браншове да повишат значително своите бизнес резултати, благодарение на придобитите знания и умения.

Високата ефективност на методиката за индивидуално обучение на мениджъри се базира на няколко важни фактора:

  • Учебните материали се разработват персонално за всеки отделен мениджър, в зависимост от индивидуалните потребности, проблемите, които среща в работата си, позицията, която заема, предмета на дейност на фирмата и други.
  • Обучението се провежда от професионален обучител с дългогодишен практически опит в мениджмънта, което гарантира висока ефективност на учебния процес.
  • Мениджърите имат възможност да обсъждат, в процеса на обучение, всички свои казуси и ситуации, които срещат в работата си, както и резултатите от приложението на изучаваните управленски методи и подходи.
  • Учебните занятия протичат под формата на он-лайн сесии по Skype, което дава възможност на мениджъри от всяка точка на страната да имат достъп до индивидуалното обучение.
  • Учебният процес следва персонален темп на работа, избран от всеки отделен мениджър. Някои мениджъри търсят по-ускорено учене, докато други предпочитат да имат повече време между отделните сесии. Методиката осигурява адаптивност към всеки стил на учене.
  • Обучителният процес продължава, докато мениджърите преценят, че са придобили всички необходими знания и умения. 

Най-важното преимущество на индивидуалното обучение е, че то осигурява 100% покритие на потребностите на всеки мениджър, което гарантира, че той ще получи пълният набор от управленски компетенции, необходими за неговата работа.

И не на последно място индивидуалното обучение винаги е печеливша инвестиция, защото практическото прилагане на придобитите знания и умения осигурява многократна възвръщаемост на вложените средства.